Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2017

 

"Εις την δόξα του Θεού, της Αγίας Τριάδος, της Θεοτόκου, του Αη Γιάννη του Βαφτιστή... και πάντων των Αγίων και του Αγίου Βασιλείου, να πρεσβεύει εις την παντοδυναμίαν Του και εις την βασιλείαν Του...

Να μας λευτερώσει τώρα εις το νέον έτος, να μας λευτερώσει από την κακία μας, από την ιδιοτέλεια μας και από τα πάθη μας και από την επιβουλίαν των ξένων..."


~ Στρατηγός Ιωάννης Μακρυγιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια: